Karta – “ne” ; karm – “ko”; Karan  – “se, ke dwara”; Sampradan – “ko, ke liye”;  Apadan – “se” ; Sambandh – “ka, ki, ke, ra, re, ri” ; Adhikaran – “me, par”; Sambodhan – “Hey!, Arrey!” Do you remember this?? | POPxo