Best Khan in Bollywood | POPxo
Shahrukh Khan 43%
Salman Khan 30%
Amir khan 27%
145 Votes
Closed
Like
Save
Share